MERKMALS- FILTER

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll and Go XL Farbeimer

 17,88 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll and Go XL Einweg-Einsatz

 16,68 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll and Go S – Handeimer

 3,47 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll and Go S – Einwegeinsatz

 2,99 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll and Go S – Deckel

 0,76 inkl. 20% MwSt
 5,76 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll and Go S – Pinselhalter

 0,54 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll-and-Go Bucket 25 Farbeimer

 5,24 inkl. 20% MwSt
 10,79 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll-and-Go Bucket 25 Deckel

 2,35 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll and Go Farbwanne

ab  1,91 inkl. 20% MwSt

Farbwannen & Abstreifgitter

Go!Paint Roll and Go Farbwannen-Einsatz

ab  5,27 inkl. 20% MwSt
16